18/04/2007

Mebyon Kernow

Nid Cymru a'r Alban yw'r unig ddwy wlad Geltaidd sydd yn ymladd etholiad ar hyn o bryd. Bydd etholiadau yng Nghernyw hefyd fel rhan o etholiadau llywodraeth lleol Lloegr ysywaeth. Yn ôl yr hyn a glywaf mae Mebyon Kernow, plaid genedlaethol Cernyw yn mwynhau ymgyrch rhagorol gyda rhagolygon bydd y blaid yn cael eu canlyniad gorau erioed eleni. Yn wir yn yr etholiadau ar gyfer y cynghorau plwyf a thref mae un-ar-ddeg o gynghorwyr MK eisoes wedi eu hethol yn ddiwrthwynebiad.

Os hoffai unrhyw un cysylltu â MK er mwyn cynnig cymorth ymarferol neu er mwyn dymuno'n dda i'r ymgyrch gellir cysylltu â'r blaid trwy ddanfon e bost i mebyonkernow[at]btinternet.com.

English: Miserable Old Fart: Mebyon Kernow

No comments:

Post a Comment