05/04/2007

Ivor Wynne Jones

Bu farw'r gohebydd Ivor Wynne Jones. Dyn sydd yn cael ei alw yn forthright and fearless gan y rhai sydd yn ei alaru.

Yn ôl golygydd y Daily Post:
No exalted position in politics or society rendered its holder safe unless Ivor felt they were genuinely up to the tasks they had been entrusted with.

Yn anffodus mae hyn yn anghywir - cyn belled a bod swyddog neu wleidydd neu ffigwr cymdeithasol yn casáu Cymru gyda chas perffaith, hyd yn oed os oedd o’n gwbl bwdr a di-glem, 'roedd yn sicr o gefnogaeth yng ngholofnau Ivor. Roedd unrhyw Gymro gwladgarol, dim ots be oedd ei safle, ei brofiad na'i gyfraniad yn sicr o gael ei bardduo a'i drin gyda ffieidd-dra a chasineb yn ei golofnau.

Bu Ivor yn golofnydd yn y Daily Post am 52 o flynyddoedd. 52 o flynyddoedd o gasineb tuag at Gymru a gwladgarwch Cymreig. 52 o flynyddoedd o ymosodiadau di drugaredd ar y genedl a'i magodd. 52 o flynyddoedd o sen ar y wlad a'i cyflogodd a 52 o flynyddoedd o geisio gwneud i'w darllenwyr casáu ei bodolaeth eu hunain.

Nid ydwyf yn ymfalchïo ym marwolaeth neb. Rwy’n ddwys cydymdeimlo a gwraig, plant a theulu ehangach Ivor ar farwolaeth aelod annwyl o'u teulu. Ond yr wyf, yn ddi-os, yn falch o wybod na fydd ei golofn filain a diefig yn ymddangos byth eto.

1 comment:

  1. Amen i hynny, roedd ei golofnau'n sbwreil gwenwynig, yn llawn dadleuon di-synnwyr.

    ReplyDelete