11/10/2010

Yr Athro Nick Bourne a'r Iaith Gymraeg

Dyma lythyr agored i Nick Bourne arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad gan Geidwadwr Seisnig Gwrth Gymraeg.

A dyma ymateb yr Athro Bourne i'r Llythyr.

Mae'r drafodaeth yn cael ei grybwyll yn WoS hefyd.

1 comment:

  1. Da iawn, Athro Bourne. Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi'u trawsnewid i fod yn blaid sy'n agored i ddyheuadau'r Cymry am hunanbarch oddi fewn i'r Undeb.

    Gresyn wir nad yw'r blaid unoliaethol arall wedi dechrau carthu dom syniadau haerllug nifer helaeth o Lafurwyr Cymru mas o'r clos. Ych y fi!

    ReplyDelete