07/09/2009

Tŵ chydig tŵ hwyr!

Onid oes 'na rhywbeth ych a fi parthed Mebyon Kernow yn cael eu gwahardd rhag cael darllediad gwleidyddol ar y Gorfforaeth Darlledu Brydeinig mewn cyfnod etholiadol, ond bod gohebwyr y Gorfforaeth yn cael defnyddio eu darllediad annibynnol, misoedd ar ôl etholiad, fel mater o rialtwch?

1 comment:

  1. Anonymous10:43 am

    wyt ti'n bod ychydig yn groendenau yma Alwyn? Ddim yn credu fod VR yn golygu unrhyw sen ar MK jyst yn ei roi fel rhan o becyn o fideos amrywiol. Rialtwch ydy enw y 'golofn' wythnosol yma - cyfle i weld pethau nad ydynt o reidrwydd yn y newyddion yn gyfredol nac i wneud a Chymru.

    Fel ti, dwi'n ffan mawr o MK ac yn enwedig Dick Cole.

    ReplyDelete