30/03/2007

Plaid Cymru - Plaid Meirion?

Ar bapur, etholaeth Dwyfor Meirion yw'r un fwyaf diogel yng Nghymru. Yn fwy diogel i'r Blaid nag oedd rhai o etholaethau'r De, lle bu son am bwyso yn hytrach na chyfrif y bleidlais Lafur yn yr hen ddyddiau. Bydda bleidlais o lai na 60% i Blaid Cymru yn yr etholaeth newydd yma yn siomedig i'r Blaid yn ddi-os.

Ond glywaf gwynion yn yr etholaeth, yn arbennig yn rhanbarth Meirionnydd.

Bu pobl Meirionydd yn siomedig ers 1974 bod yr hen sir wedi ei draflyncu i mewn i Wynedd, ac mae amheuaeth gref wedi bod ers hynny mae Sir Gaernarfon sydd yn cael y ffafriaeth yng Ngwynedd. Mae'r teimlad o annhegwch yn cael ei gryfhau gan enw'r etholaeth newydd. Dwyfor sy'n gyntaf a chynffon yw Meirion.

Bydd yr anniddigrwydd dim yn ddigon i golli'r etholaeth i'r Blaid. Ond os bydd nifer o bleidleiswyr traddodiadol y Blaid ym Meirionnydd mor flin ag i anwybyddu etholiadau'r Cynulliad, fel yr ydynt (yn ôl yr hyn a glywaf) fe all cael effaith ar obeithion cyffredinol y Blaid.

Mae Llanelli yn yr un rhanbarth a Dwyfor Meirion. O ennill yn Llanelli, bydd Plaid Cymru yn ddibynnol ar bleidlais sbâr Dwyfor-Meirion er mwyn ennill un, neu ragor, o seddau rhanbarthol; ac yn ddibynnol ar y sedd / seddi rhanbarthol yna er mwyn parhau a'i obeithion i ffurfio Llywodraeth yn y Bae.

Mae gan Dafydd Êl job o'i flaen i brofi i bobl Meirion eu bod yn bwysig o hyd. Mae gan y Blaid ym Meirion job i ddangos i'w cefnogwyr nad oes modd llaesu dwylo na bod yn biwis - i Blaid Cymru mae pob bleidlais yn bwysig eleni - hyd yn oed mewn ardal môr gref i'r Blaid a'r hen Sir Feirionnydd!

No comments:

Post a Comment