10/04/2014

Adfer a'r Fro Dwyieithog

Er gwell, er gwaeth, mi fûm yn gefnogwr brwd o Fudiad Adfer ar ddiwedd y Saithdegau, dechrau'r Wythdegau. Rwy'n dal i gredu bod polisi iaith Adfer yn gywir. Pe bai Bro Gymraeg wedi ei greu yn y 1980au byddai hanes yr iaith yn wahanol!

Dadl Adfer oedd Un Iaith i'r Fro!

Rwy'n cael fy nhristau gan ddadl rhai bod angen Uniaith i waddol Cymru (Saesneg) a dwyieithrwydd i'r Fro a hynny'n cael ei gyflwyno fel etifeddiaeth Adfer.

Gan nad ydwyf yn cofio colli fy lle ar Senedd Adfer hoffwn ddatgan, fel Seneddwr y Mudiad - na fu Dwy Iaith i'r Fro nac Unieithrwydd Saesneg  i weddill Cymru ymddangos yn rhan o'n credo - ac na fydd byth!

1 comment:

  1. Anonymous11:26 am

    Newydd wedi prynu "Pa Beth yr Aethoch Allan i'w Achub?" (Brooks & Roberts etc.) yn meddwl ei fydde rhyw fath o "Adfer a'r Fro Gymraeg" (Llywelyn) i heddiw, ond dwi'n hollol siomedig. Maen nhw dim ond dweud y petha sy'n amlwg i bawb yn y Bro mewn geiriau hir ac astrus, yn disgrifio'r broblem heb gynnig atebion ymarferol. Gwell felly tro'n ôl i geiria Emyr Ll., dyna o leia y mae ysbrydoliaeth, dyna ddychymyg (... heb dim sôn am ei Gymraeg ardderchog!)

    ReplyDelete