27/03/2007

Darllediadau PPB

Er fy mod yn sgit am wleidyddiaeth rwyf wastad wedi credu mai'r peth mwyaf diflas mewn pob ymgyrch etholiad fu'r Darllediad Gwleidyddol. Er, o ddweud hynny, mae un neu ddau yn sefyll yn y cof John Major the Movie er enghraifft.

Roedd y darllediadau parthed y gyllideb yn andros o ddiflas. O ran y rhai Cymraeg, pob un wedi eu ffilmio yn yr un ystafell, ond efo bwnsh o flodau gwahanol.

Gan Mike German oedd y blodau gorau. Y cwestiwn mawr yw pwy oedd yn gyfrifol am y blodau? A oes brawf o feias cyfryngol gan fod Mike wedi cael gwell flodau na chafodd Elfyn?

Yn ystod y deuddydd diwethaf yr wyf wedi gweld dau ddarllediad gwleidyddol sydd yn ymylu ar newid fy meddwl am werth y fath bethau. Y gyntaf yw un swyddogol Plaid Cymru

Hysbyseb gwleidyddol effeithiol, yn hytrach na darllediad gwleidyddol boring. Rwy'n ansicr o'r rheolau am ddarllediadau gwleidyddol, ond os oes modd, mi fyddwn yn awgrymu bod y Blaid yn ail-ddarlledu'r un hysbyseb ym mhob un o'i slotiau PPB rhwng hyn a'r etholiad.

Mae'r ail, er yn andros o amaturaidd o ran ei ffilmio, yn ddarllediad ysgytwol ei neges. Sef ymgais answyddogol gan gefnogwr i Blaid Cymru (rwy'n tybio) i ymosod ar Welsh Labour. Rwy'n amau mae dim ond y rhai sydd yn sicr o'u barn wleidyddol sydd yn ymweld â safleoedd o'r fath, ac mae prin bydd yr ennill eneidiau o'r ddarllediad yma - ond os wyt yn gwrthwynebu'r Blaid Lafur (boed PC, Ceid neu RhyddD) bydd gweld y fidio yn ddigon i roi tân yn eich bol i weld mor hanfodol yw dyblu eich ymgyrchu er mwyn prysuro tranc Welsh Labour.

No comments:

Post a Comment