23/02/2007

Hen Wlad Fy Mamau


Fel nifer o genedlaetholwyr Cymreig, nid ydwyf yn Gymro Pur. Mae fy ach wedi ei fritho ag enwau anghymreig megis Purcell, Smallman, Crump ac ati. O ran ach yr wyf yn gymaint o Sais ag ydwyf o Gymro. O ran y lle yr wyf yn teimlo bod fy nghocsen fach yn ffitio i mewn i drefn y byd yr wyf yn Gymro diamheuaeth.

Oherwydd yr ach a chysylltiadau eraill yr wyf yn eithaf hoff o Loegr, ac yn teimlo yn fwy blin nag arfer wrth glywed Cenedlaetholwyr Cymreig yn lladd ar Hen Wlad fy Mamau.

Rwy'n cefnogi annibyniaeth i Loegr, rwy'n cefnogi hawl bobl Lloegr i chware eu rhan fel un o genhedloedd y byd, rwy'n cefnogi hawl bobl Lloegr, yn rhydd o hualau Cymru a'r Alban, i benderfynu eu cwrs eu hunain.

Rhaid rhoi hoelen ar ben y dadl sydd yn honni bod Cenedlaetholwyr Cymreig yn wrth-Seisnig. Nac ydym! Ni ydy'r rhai sydd yn cefnogi hawliau'r Saeson.

Y gwrth Seisnig yw'r gwrth Cymreig. Cefnogwyr y farn unoliaeth sy ddim yn caniatáu rhyddid i Gymro na Sais.

An English version of this post is at:
Miserable Old Fart: The Land of my Mothers

No comments:

Post a Comment