22/02/2007

BNP & Liberal Democrats

Yn ôl ym mis Rhagfyr bu cyfarfod o Gyngor Bwrdeistref Burnley yn Swydd Caerhirfryn. Un o ddyletswyddau'r cynghorwyr oedd ethol cynrychiolydd ar gorff allanol. Ymgeisiodd dau am y swydd, y Cyng. Gauton o'r Blaid Lafur a'r Cyng. Wilkinson o'r BNP. Er gwaethaf pob condemnio ar y BNP gan y cyfan o'r prif bleidiau, penderfynodd dau o gynghorwyr Plaid y Rhyddfrydwyr Democrataidd i gefnogi'r ymgeisydd BNP.

Wedi i gynghorydd Llafur ysgrifennu llythyr i'r papur lleol i gwyno am gefnogaeth y Lib Dems i'r BNP, cafwyd ymateb gan un o'r Rhyddfrydwyr yn cyfiawnhau ei benderfyniad ar y sail bod:
The Lib Dems are, by their very name, liberal-minded and democratic. We vote how we think the needs of the people are best-served. Mae'n amlwg bod ambell i Lib Dem yn credu bod anghenon y bobl yn cael eu gwasanaethu gorau gan Ffasgwyr!

Rwy'n derbyn bod yna ffyliaid ym mhob plaid ac annheg yw condemnio plaid gyfan oherwydd gweithgareddau'r ffyliaid. Ond yr hyn sydd yn syndod, ac yn adlewyrchiad ar y Blaid y Rhyddfrydwyr Democrataidd yn ei gyfanrwydd yw'r ffaith bod y ddau gynghorydd yn parhau i fod yn gynghorwyr swyddogol eu plaid. Does dim son am eu diarddel na'u disgyblu mewn unrhyw fodd. Does dim gair o gondemniad am eu hymddygiad wedi dod gan unrhyw aelod blaenllaw o'r blaid.

An English version of this post is availiable on Miserable Old Fart: BNP & Liberal Democrats

No comments:

Post a Comment