06/03/2015

Testun Rhagfynegol (Predictive Text)

Yn ystod cyfres fer o "Pawb a'i Farn" y mae pob cynrychiolydd Llafur wedi ail adrodd fantra Carwyn Jones bod angen "predictive text Cymraeg" er mwyn annog pobl ifanc i ddefnyddio'r Gymraeg ar eu e –teclynnau. Yn hytrach nag ail adrodd rwtsh potes maip eu harweinydd, pe byddai Cymreigwyr honedig y Blaid Lafur yn defnyddio'r Gymraeg eu hunain byddent yn ymwybodol o fodolaeth:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.troi.literatim

Rhaglen testun rhagfynegol sydd wedi bod ar gael ers achau. Rhaglen sy ddim yn wybyddus i Lafurwyr gan nad ydynt yn defnyddio'r Gymraeg ar y cyfryngau amgen eu hunain!

Rhagrith disgwyliedig gan y Blaid Lafur!

1 comment:

  1. Diolch am hybu ein ap! A dweud y gwir, gwnaeth project "Pethau Bychain" Llywodraeth Cymru greu fideo amdano yn 2014 ( https://www.youtube.com/watch?v=42YPskH5aiU ). Felly gallai Carwyn fod wedi brolio am hybu'r predictive text Cymraeg sy'n bodoli eisoes. Piti!

    ReplyDelete