21/12/2011

Ymateb Siôn Corn i Carwyn Jones

Yn dilyn sgandal gwleidyddol mwya’r flwyddyn, mae Siôn Corn wedi ymateb i honiad cyfeiliornus Carwyn Jones ar Wedi 7 ddoe:Cydnabyddiaeth am y llun i'r Parch Richard Hall

No comments:

Post a Comment