10/04/2011

Ymofyn llai na'r angen

Be di pwrpas Plaid Cymru?

Wel yr ateb syml yw ennill dros Gymru, siŵr.

Yn y Refferendwm diweddaraf fe lwyddodd y Blaid i gyflawni'r hyn yr oedd pobl Cymru yn ei ddisgwyl. Cafwyd Ie dros Gymru, ENILLWYD dros Gymru! -Hwre!

A dyna broblem y Blaid yn yr etholiad cyfredol. Mae'r Blaid wedi gwneud ei waith, wedi llwyddo, wedi enill dros Gymru- "does dim mo'i angen bellach"!

Wrth gwrs mae pob cenedlaetholwr gwerth ei halen yn gwybod nad ydy'r setliad cyfredol yn ddigon da, ac mae angen brwydro am y cam nesaf! Pwerau cyfwerth a rhai'r Alban, er enghraifft! Yn anffodus mae'r cyfryngau a'r Blaid wedi bod yn dadlau mae dyna oedd cwestiwn y refferendwm am y 4 blynedd diwethaf! Fe gymerir amser i bobl sylweddoli eu bod wedi prynu mochyn mewn sach yn y refferendwm, eu bod wedi cael llai na'r hyn a dybiwyd.

Dyna fo, bydd raid i'r Blaid dioddef chwip o'i wneuthuriad ei hun yn yr etholiad hwn. Petai'r Blaid wedi cefnogi fy ymgyrch Na! Dim digon Da! Siawns byddai'r rhagolygon yn wahanol!

No comments:

Post a Comment