04/03/2011

Rhagolygon Cynharaf

Yn ôl yr hyn rwy'n clywed bu'r nifer o'r rhai a drafferthodd i bleidleisio yn Aberconwy yn amrywiol iawn; cyn lleied a 20% mewn ambell i ward arfordirol Seisnig a hyd at 50% mewn rhai o'r wardiau gwledig Cymreig. Mae Radio Cymru yn adrodd mae tebyg yw'r sïon yn Sir Fôn, efo canrannau uwch i'w gweld yn pleidleisio yn y pentrefi Cymreiciaf gyda'r ardaloedd llai Cymreig a chanran digon chwit chwat yn pleidleisio. Os yw'r tueddiad yma'n cael ei adlewyrchu trwy Gymru gyfan, mae'n argoeli’n dda ar gyfer y bleidlais Ie!

Bydd y cyfrif yn dechrau ymhen yr awr; cawn weld os ydy'r sïon am y niferoedd yn gywir tua 10:00am

No comments:

Post a Comment