24/01/2011

Ffordd hurt o drefnu pleidlais

Yr wyf newydd dderbyn cerdyn "rhybudd o bôl" gan Cyngor Conwy parthed y refferendwm arfaethedig ar bwerau i'r Cynulliad. Er mae'r 3ydd o Fawrth yw diwrnod swyddogol y bleidlais, bydd y rhai sydd a'r hawl i bleidlais post yn cael pleidleisio ychydig yng nghynt na'r diwrnod pleidleisio. Mae'r cyngor yn fy hysbysu i ddisgwyl i'r bleidlais cyrraedd ar ddydd Mercher Chwefror 16.

Yn ôl llythyr a dderbyniais gan y Comisiwn Etholiadol bydd y Comisiwn yn penderfynu os oes ymgyrchwyr swyddogol i fod ar gyfer y refferendwm ar Chwefror 6ed. Gan hynny os yw'r comisiwn yn penderfynu bod ymgyrch "swyddogol" i fod bydd dim ond ddeng niwrnod o ymgyrch swyddogol cyn i'r pleidleisiau cyntaf cael ei fwrw; prin fod hynny'n ymarferol digonol ar gyfer ymgyrch o unrhyw fath.

Un o'r pethau sydd yn dod yn gynyddol amlwg yw bod y drefniadaeth gyfreithiol bresennol ar gyfer refferenda yng Ngwledydd Prydain yn ffars llwyr.

Rwy'n gweld bod Jessica Morden AS yn galw am i'r refferendwm ar bleidlais amgen i gael ei ohirio. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb yn y pwnc boed gefnogol neu'n wrthwynebus i'w chefnogi, er mwyn dysgu gwersi o ffars refferendwm Cymru cyn cynnal refferendwm arall o dan yr un drefn.

No comments:

Post a Comment