21/01/2011

Cwestiwn am di-dieddgarwch y Bîb

O dderbyn bod fy nghais i fod yn arweinydd swyddogol yr Ymgyrch Na am gael ei wrthod gan y Comisiwn Etholiadol (o dderbyn fy mod yn cachu brics y caiff ei gymeradwyo). Y gwir yw mae fy ymgais i yw'r unig Ymgyrch Na sydd o dan ystyriaeth gan y Comisiwn.

Hyd gwneir penderfyniad, fy het i ydy'r unig un yn y cylch. Dyna wirionedd y sefyllfa gyfredol, leicio fo neu beidio!

Pam felly bod Rachel Banner wedi ei wahodd i gynrychioli yr Ymgyrch Na ar Dragon's Eye neithiwr, yn hytrach na fi ?

Mae'r Bîb yn cydnabod bod ei hymgyrch hi wedi jibio allan ac yn gwybod bod fy ymgyrch i yn parhau o dan ystyriaeth. Rwy'n cydnabod nad oes gennyf siawns mul mewn Grand National o gael fy newis fel arweinydd yr ymgyrch, ond hyd groesi'r llinell-derfyn fi yw'r unig ful ar ôl yn y ras Na!

Y Comisiwn Etholiadol, nid y BBC, sydd i bennu llwyddiant fy ymgais, ond mae'n ymddangos i mi bod y Gorfforaeth wedi rhagfarnu penderfyniad cyfreithiol statudol y Comisiwn, cyn i'r Comisiwn cael ennyd i ddyfarnu'n deg!

Ydi'r BBC yn torri ei reol ddiduedd trwy anwybyddu fy ymgais i ac yn parhau i roi sylw i'r sawl sydd wedi tynnu allan cyn y glwyd gyntaf?

Cwestiwn llawer mwy difrifol, a ydy'r Gorfforaeth yn ceisio dylanwadu ar ganlyniad refferendwm trwy danseilio ymgyrch sydd wedi ei dderbyn fel un sydd o dan ddwys dilys ystyriaeth y Comisiwn Etholiadol ar hyn o bryd?

No comments:

Post a Comment