21/07/2010

MPinions – pwy yw'r hogiau newydd?

Mae Catch 21 yn sianel deledu ar y we sydd yn ceisio cyflwyno gwleidyddiaeth mewn ffordd sydd yn berthnasol i bobl ifanc. Prosiect newydd gan y sianel yw gofyn i bob un o'r 227 AS newydd i wneud fideo byr i gyflwyno eu hunain a'u syniadau i'w hetholwyr. Mae chwech o ASau eisoes wedi gwneud fideo MPinions, ond dim un o'r ASau Gymreig newydd eto, ysywaeth. Rwy’n edrych ymlaen at weld cyfraniadau tebyg gan Jonathan Edwards, Guto Bebb, Glyn Davies, Nick Smith ac ati, gobeithio y byddant oll yn fodlon cefnogi'r prosiect gwerth chweil 'ma.


Rwy'n ddiolchgar i flog the Vibe am dynnu fy sylw at waith Catch 21.

No comments:

Post a Comment