07/05/2010

Mewnfudwyr? Etholiad 2010 4

Llongyfarchiadau i Mahomed Mhomet Swyddog Cyhoeddi Canlyniadau Dyffryn Clwyd am wychder ei Gymraeg wrth gyhoeddi'r canlyniad yn Nyffryn Clwyd. Prawf diamheuaeth o'r ffaith bod ambell i fewnfudwr o bellafion byd yn dangos mwy o barch at ddiwylliant Cymru nag yw'r mwyafrif o fewnfudwyr i Gymru, sef y rhai o wlad nes o lawer.!

1 comment:

  1. Ac eto gellir dadlau bod y mewnfudo cyson i Geredigion wedi chwalu gobeithion Plaid Cymru yno heno...

    ReplyDelete