07/05/2010

Llongyfarchiadau i'r Gath

RIP y Gath Ddu?

Llongyfarchiadau mawr i Guto ar ei ethol, rwy'n sicr bydd Guto ymysg y gorau o gynrychiolwyr ei fro, cyn belled a'i fod o'n cofio mae'r FRO nad y blaid a'i etholodd.

Yr wyf yn siomedig , does dim ddwywaith, bod Phil heb ennill.

Y peth sydd wedi fy siomi fi fwyaf yn ystod yr etholiad yw bod fy hen gyfaill  y Gath Ddu wedi rho'r gorau i drafod yn ystod yr ymgyrch etholiadol.

Rwy'n dymuno pob llwyddiant i Guto fel fy aelod seneddol ac yr wyf yn gobeithio y daw yn agored i drafodaeth eto!

No comments:

Post a Comment