23/04/2010

Pensiynau

Un o'r meysydd lle'r oedd y tair plaid fawr yn gytûn yn nadl neithiwr oedd yr angen i ail gysylltu pensiynau sylfaenol yr henoed a chyfartaledd enillion y boblogaeth cyffredinol.

I gôr symleiddio, os ydy cyfartaledd cyflogau yn codi 10% bydd pensiynau yn codi 10% hefyd.

Dros chwarter canrif yn ôl, bellach, fe dorrodd llywodraeth Thatcher y cysylltiad rhwng pensiynau ag enillion.

Pe na bai'r cyswllt wedi ei dorri byddai'r pensiwn heddiw mwy na dwywaith a hanner eu gwerth cyfredol.

A dyna wendid polisïau’r tair plaid.

Bydda ail gysylltu'r pensiwn a chyflogau heddiw, heb wneud yn iawn am y diffyg cysylltiad am chwarter canrif yn golygu bod y pensiwn yn parhau ar lefel cenhedlaeth yn ôl, yn hytrach nag ar y lefel y ddylid bod pe na bai'r cysylltiad wedi ei dorri yn y lle cyntaf

Ar ben hynny mae son am rewi cyflogau yn y sector gyhoeddus a thystiolaeth bod cyflogau'r sector breifat yn mynd i lawr yn yr argyfwng ariannol presennol. Canlyniad anorfod byddid bod gwerth pensiynau yn llai eu gwerth o lawer

No comments:

Post a Comment