22/04/2010

Pam bod dim son am bolisi prisio ffyrdd y Rhydd Dems?

Yn nadl arweinwyr Cymru nos Fawrth ac ar CF99 neithiwr bu trafod am bris petrol. Yn y ddwy raglen cafwyd geiriau o gydymdeimlad gan y Rhyddfrydwyr Democrataidd am y problemau mae gyrwyr a busnesau yn wynebu o herwydd pris uchel betrol, ond cafwyd dim crybwyll am bolisi'r blaid i godi bris am ddefnyddio'r ffyrdd.

Yn ôl y BBC mae'r Rhyddfrydwyr Democrataidd am godi treth o rhwng 8c a 12c am bob milltir mae cerbyd yn trafeilio ar y lonydd.

Hwyrach fy mod yn sinig, ond tybed os yw tawedogrwydd y Rhyddfrydwyr Democrataidd Cymreig ar y polisi o herwydd y ffaith bod tri o'r seddi maent yn eu hamddiffyn yn y Gymru wledig, lle byddai polisi o'r fath yn profi yn hynod amhoblogaidd.

No comments:

Post a Comment