02/03/2009

Cwestiwn Dyrys Gŵyl Dewi

Pam bod Cymry Anghydffurfiol, sydd ddim yn credu mewn eiriolaeth i'r Saint, yn gwneud gymaint o ffỳs am Ddydd Gŵyl Dewi?

Pam bod anghredinwyr rhonc yn gwneud mwy byth o ffỳs am yr Ŵyl?

1 comment:

  1. Anonymous4:39 pm

    ... achos fod pobl eisiau esgus i wisgo lan a dathlu rhywbeth sy'n fwy na nhw ei hunain.

    ReplyDelete