19/06/2007

Pwy yw Brenin y Blogwyr?

Ni fûm erioed yn or hoff o wobrwyo pobl sy'n mynegi barn, boed gwleidyddion neu newyddiadurwyr. Fy ofn yw bod perygl i bobl cael eu dylanwadu yn ormodol gan y wobr i ddweud eu barn yn onest. Ofn pechu carfan o'r beirniaid rhag colli eu cefnogaeth ar adeg rhannu'r gwobrau, anwybyddu pethau sydd o bwys mawr i leiafrif bach gan nad oes gan y lleiafrif bach digon o glowt wrth bennu gwobrau, rhoi barn sy'n haeddu gwobr yn hytrach na barn sy'n haeddu sylw ac ati. Mae fy nheimladau chwithig am wobrwyo gwleidyddion a newyddiadurwyr yn estyn rhywfaint at blogiau, yn arbennig blogiau sydd yn trafod materion y dydd, barn gelfyddydol, barn grefyddol ac ati.

Mae'n amlwg nad yw Sanddef yn cytuno a'm marn. Y mae o wedi dechrau blog arbennig ar gyfer gwobrwyo blogiau gorau Cymru. I'r sawl sydd am gefnogi'r fenter mae manylion pellach ar gael yma.

Gwobrau Blog Cymru 2007

Pob hwyl i bawb sy'n gystadlu.

PS.Mae peint ar gael i bawb sy'n fotio i fi.
PPS Bydd y peint ar gael yn eich tafarn lleol ar ôl i chi talu amdano

3 comments:

 1. Anonymous11:10 pm

  Wel, y syniad yw dathlu a chodi proffeil y blogosffer Cymreig (a Chymraeg). Cofiwch mai dim ond y blogwyr eu hun fydd yn gallu pleidleisio, felly mi fyddan nhw yn amlach na ddim yn enwebu a phleidleisio dros flogiau maen nhw'n hen gyfarwydd a nhw.
  Tipyn o hwyl ydy ar ddiwedd y dydd.

  ReplyDelete
 2. Wrth gwrs fy mod yn sylwi mae hwyl ydy'r nod Sanddef!

  Fel y byddwyf yn nodi yn fy araith wrth dderbyn y brif wobr:

  Rwy'n derbyn mae hwyl ydy blogio, ond mae angen sylwedd hefyd. Rwy’n gobeithio bydd y rhai daeth i'r ail a'r drydydd safle (yn bell ar fy ôl), yn gallu dysgu, o ddarllen fy mlogiau, sut i gyfuno hwyl a sylwedd yn y modd yr wyf innau'n gwneud. Ac o ddarllen blog un o'r meistri, yn gallu codi eu safon hwythau i'r safon uchel yr wyf wedi gosod.

  Rwy'n gobeithio bydd safon fy mlog arobryn yn ysbrydoliaeth i flogwyr am flynyddoedd i ddod.


  Hwyl ac addysg yn un, dyna be sy' angen mewn araith derbyn anrhydedd yn de?

  ReplyDelete
 3. Anonymous8:51 am

  Rhaid dweud Alwyn mod i'n edmygu dy ddefnydd o'r modd dibynnol! Rhagorol iawn yn wir!

  ReplyDelete