04/05/2007

Sylwadau Etholiadaol 3

Straeon od o'r Alban..

Llong wedi suddo ac wedi colli blychau pleidleisiau.

Rhywun wedi ymosod ar orsaf pleidleisio efo clwb golff ac wedi rhwygo'r orsaf pleidleisio yn rhacs.

Tua mil o bleidleisiau gwasarn ym mhob etholaeth i gymharu â thua 100 ym mhob etholaeth Gymreig.

Yw mae Cymru'n boring ar adegau!!

Llongyfarchiadau i Ieuan Wyn am gadw Môn, yr oeddwn, wir yr yn poeni am yr etholaeth yma - da yw gweld bod Ieuan wedi cynyddu ei fwyafrif!

No comments:

Post a Comment