05/05/2007

Llongyfarchiadau i Mebyon Kernow

Nid yr SNP oedd yr unig blaid genedlaethol i ennill mwy o seddi na Llafur yn etholiadau dydd Iau, fe gyflawnodd Mebyon Kernow yr un gamp yn etholiadau dosbarth Cernyw. Pedwar cynghorydd Llafur a etholwyd trwy'r cyfan o'r wlad o'i gymharu â saith i MK. Yn wir cafodd MK fwy o seddi yng Nghernyw na chafodd UKIP yn Lloegr.

Mae'r manylion llawn i'w gweld yn y sylwadau i fy mhost Saesneg YMA
Diolch i Mike Chappell o http://www.cornishnotenglish.com am rannu'r newyddion da.

No comments:

Post a Comment