04/05/2007

LLongyfarchiadau i Gareth a Dylan

Dim yn ganlyniad syfrdanol o annisgwyl, ond diolch amdani. Llongyfarchiadau haeddiannol i Gareth am ennill, ond piti bod Dylan heb ei ddewis yn ymgeisydd drws nesaf. Bydda Dylan yn llawer mwy o affaelid i'r Cynulliad na'r ffug Gristion homotrepid sydd wedi ei ethol yno yn ôl y tebyg.

No comments:

Post a Comment