12/04/2007

Dylanwad fy mlog

Ar ôl ddarllediad gwleidyddol diwethaf Plaid Cymru mi awgrymais:

os oes modd, mi fyddwn yn awgrymu bod y Blaid yn ail-ddarlledu'r un hysbyseb ym mhob un o'i slotiau PPB rhwng hyn a'r etholiad.


Heno ail-ddarlledwyd y PPB dan sylw yn unol â'm cyngor. Da iawn Plaid Cymru am ddilyn cyngor yr Hen Rech Flin. :-)

Wedi cael y fath brawf pendant bod y blog yma yn cael dylanwad amlwg ar ymgyrch etholiadol Plaid Cymru dyma gyngor pellach:

Os am ennill yr etholiad yma, rhowch mwy o bwyslais ar annibyniaeth a gwladgarwch yn hytrach na rhygnu 'mlaen efo rhyfel Iraq a sosialaeth

No comments:

Post a Comment